29 Maj 2024 godine

Infrastruktura ŽFBH

 1. Organizacija i upravljanje željezničkim saobraćajem
 2. Rukovanje kontrolnim sigurnosnim sistemima
 3. Sigurnost prijevoza putnika i robe
 4. Tekuće i investiciono održavanje donjeg stroja
 5. Izgradnja objekata donjeg stroja
 6. Tekuće i investiciono održavanje gornjeg stroja
 7. Mehanizovano održavanje gornjeg stroja
 8. Mjerenje i mjerna tehnika geometrije kolosjeka
 9. Mjerenje slobodnog profila pruge
 10. Održavanje signalno – sigurnosnih, telekomunikacionih, EE postrojenja i kontaktne mreže
 11. Uvođenje novih tehnologija staničnog sistema osiguranja, osiguranje putnih prijelaza, kao i daljinskog upravljanja elektro-vučom sa tendencijom daljeg razvoja
 12. Priprema i izrada željezničkih propisa
 13. Uvođenje i održavanje poslovne informaciono – komunikacione mreže
 14. Razvoj aplikativnog softvera
Sluzbena mjesta - Google Drive
Sluzbena mjesta : List 1
Error 502 (Server Error)!!1

502. That’s an error.

The server encountered a temporary error and could not complete your request.

Please try again in 30 seconds. That’s all we know.

Dužina jednokolosječnih pruga iznosi 540,042 km
Dužina dvokolosječnih pruga iznosi 68,453 km

Ukupna dužina iznosi 608,495 km

Tuneli

Ukupan broj tunela na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 163

Mostovi

Ukupan broj mostova na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 233

Ukupan broj vijadukta na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 34